Schaderegelingsburo
R.P. van Dijk

Links

Diensten

Wij zijn een landelijk werkend bureau. De experts zijn goed opgeleid en werken regionaal.

De kennis op het gebied van schuldvraagonderzoek, letsel en overlijdensschaden, medische aansprakelijkheid is groot. Complexe zaken worden succesvol opgepakt.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van:

• schuldvraagonderzoek
• integrale behandeling van letsel- en overlijdensschaden
• regeling van (complexe) schaden van zelfstandigen
• toekomstschade van jeugdigen
• deelopdrachten
• vervaardigen van actuariële berekening aan de hand van A-letsel
• betrouwbare reserveadviezen
• deskundige medische advisering door externe medisch adviseurs

De werkwijze zoals geadviseerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de doelstellingen en termijnen genoemd in bedrijfsregeling 15 van het Verbond van Verzekeraars worden door ons gerespecteerd en nagestreefd.