Schaderegelingsburo
R.P. van Dijk

Links

Klachtenregeling

Personenschaderegeling is en blijft mensenwerk. Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. doet haar uiterste best om uw schadeclaim zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Toch blijft het mogelijk dat u een klacht heeft over de manier waarop wij uw claim behandelen. In dat geval hebben wij een klachtenprocedure.

Deze procedure is bedoeld voor personen wiens schade door een expert of medewerk(st)er van Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V, namens de opdrachtgever is of wordt behandeld, dan wel de belangenbehartiger van deze persoon.

Onze onderneming beschouwt als een klacht: iedere als klacht benoemde onvrede waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van onze onderneming:
Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V.
t.a.v. de Directie
Leidse Rijn 9
3454 PZ De Meern
e-mail: vandijk@srbvandijk.nl

De ontvangst van de klacht wordt binnen 3 werkdagen bevestigd.

Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen en binnen 10 werkdagen reageren, tenzij er meer tijd nodig is. In dat geval stellen wij u uiteraard op de hoogte.

Mocht de reactie volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de directie de klager wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting.

Onze onderneming houdt een klachtenadministratie bij, zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in het aantal klachten en de wijze van afhandeling. Binnen onze onderneming wordt iedere klacht ter lering intern besproken.