Schaderegelingsbureau R.P. van Dijk

Schaderegelingsburo
R.P. van Dijk

Expertise:
Schuldvraag
Arbeids (on)geschiKtheid
Letsel- en overlijdensschaden

Diensten

 

Wij zijn een landelijk werkend bureau. De experts zijn goed opgeleid en werken regionaal.

 

De kennis op het gebied van schuldvraagonderzoek, letsel en overlijdensschaden, medische aansprakelijkheid is groot. Complexe zaken worden succesvol opgepakt.

 

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van:

 

 

De werkwijze zoals geadviseerd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de doelstellingen en termijnen genoemd in bedrijfsregeling 15 van het Verbond van Verzekeraars worden door ons gerespecteerd en nagestreefd.